M4. Creació de blogs amb KIDBLOG

Iniciem el mòdul 4, creació de blogs amb KIDBLOG que durarà tota l'optativa.


Els objectius són:
Compartir les activitats i treballar en equip. 

Les competències a treballar:
Utilitzar les funcions bàsiques de les aplicacions d’edició de textos, tractament de dades numèriques i presentacions multimèdia
Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals 
Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball col•laboratiu 

Els continguts:
Construcció d’un blog amb KIDBLOG
Celda 1
Celda 4
Celda 4

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada